f-ino Emily Barlaston, O.B.E. - 

la sola Trampolinanta Primadono de Anglujo (emerita)

Image description

Alklaku la JuTjub-ikonojn

sube por spekti ŝiajn vidbendojn!

 Klaku ĈI TIE  por vidi ŝiajn kontentigitajn klientojn!


Aŭ, se vi volas legi ŝian biografion, klaku ĈI TIE!


Ŝia repertuaro de KANTOJ...


Kion diris la ĴURNALISTOJ pri ŝi?
      .......aŭ sendi al ŝi e-leteron ĉe emily@barlaston.com ?